Pomoc prawna, porady obywatelskie, mediacja

 

Szanowni Państwo,

Z uwagi na pogarszającą się sytuację epidemiczną na terenie kraju, od 25 listopada 2021 r. do odwołania nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie m.st. Warszawy będzie realizowane za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub e-mailowo). Porady stacjonarne w punktach możliwe będą tylko w sytuacjach, kiedy niezbędna będzie bezpośrednia obsługa klienta.
Osobom zapisanym na poradę stacjonarną, zostanie telefonicznie zaproponowania porada udzielenia w formie telefonicznej lub mailowej.

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie Warszawa 19115 oraz pod numerem 19115.

  • nieodpłatnej pomocy prawnej,
  • nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
  • poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz
  • nieodpłatnej mediacji.

Opisy poszczególnych form pomocy oraz dane teleadresowe wraz z wykazem dyżurów w poszczególnych punktach w Warszawie znajdują się w załącznikach.